ANASAYFA

Devlet Destekleri (II)

IHRACATA YONELIK DEVLET YARDIMLARI

 

Yatırım-uretim-istihdam-ihracat deger zincirinin tum halkalarına yonelik politikalar oluşturarak Ar-ge İnovasyon tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konusunda gelişme kaydedilmesi.Destekerin nihayi hedefi ihracatlarımızı yuksek teknoloji ve katma degerli urunler ihraç etmeye yonlendirmektedir. Destek sistematiginde ihracata hazırlık,pazarlama ve markalaşma olmak uzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

A)İhracata Hazırlık Aşaması: Bu aşamada ihracatı yeni öğrenen veya düzenli bir ihracatı olmayan KOBİ’lerin ihracatı ticari operasyonlarının bir parçası haline getirmeleri amacıyla ihracata aşinalık kazanmalarını sağlayacak meka- nizmalar bulunmaktadır. Hazırlık aşamasında sağlanan devlet yardımı uygula- maları aşağıda yer almaktadır:

  • UR-GE Desteği (2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi- nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)

  • Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi (2014/8 Sayılı Pazara Giriş Bel- gelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ) 

B)Pazarlama Aşaması: Bu aşamada ihracat yapmayı öğrenmiş ve yurtdışı pa- zarlara ilk adımlarını atmış firmaların ihracatı ticari operasyonlarının süregelen bir parçası haline getirmeleri amacıyla yeni pazarlar bulmalarına veya mecvut pazarlarda kalıcı hale gelmelerine yönelik destekler sağlanmaktır. Pazarlama aşamasında sağlanan destekler; 

  • Pazar Araştırması, Rapor ve Yurtdışı Şirket Alım, Sektörel Ticaret ve Sek- törel Alım Heyetleri, E-Ticaret Sitelerine Üyelik Destekleri (2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ)

  • Yurtdışı Birim, Marka Tescil ve Tanıtım Desteği (2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)

  • Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

  • Küresel Tedarik Zincirleri Yetkinlik Projeleri (2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)

  • İhracat Kredi Sigorta Programı Desteği ile Alıcı Kredisi Desteği (2016/8 sa- yılı “Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gide- ri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği Hakkında Karar”)

  • Yurt Dışı Fuar Desteği (Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar) Markalaşma Aşaması: Bu aşamada yurt dışı pazarlarda dağıtım kanalları- nı oluşturan özgün tasarımları ile bulundukları pazarın dinamiklerine uygun markalı ürün sunma yetkinliğine ulaşan firmalara yönelik destek mekanizma- ları bulunmakta olup, aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır: 

  • C)Markalaşma Aşaması: Bu aşamada yurt dışı pazarlarda dagıtım kanallarını oluşturan ozgun tasarımları ile bulundukları pazarın dinamiklerine uygun markalı ürün sunma yetkinligine ulaşan firmalar yonelik destek mekanizmaları bulunmakta olup, aşagıdaki unsurlardan oluşmaktadır.

Marka-Turquality Desteği (2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)

Tasarım Desteği (2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ Reh- berin bu bölümünde, Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracatta sağlanan devlet yardımı uygulamalarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Her bir yar- dımın amacı, kapsamı, başvuru şartları, destek unsurları ve ilgili perso- nelin irtibat bilgileri özet olarak ifade edilmiştir. 

İhracata yonelik diger destekler

Pazara giriş belgeleri destegi

Yurtdıı pazar araştırma destegi

Rapor Destegi

Yurtdışı şirket alımı destegi

Sektorel Ticaret heyetleri destegi

Sektorel alım heyetleri destegi

E-Ticaret sitelerine uyelik destegi

İleri teknolojiye sahip yurtdışında yerleşik şirket alımı destegi

Kuresel tedarik zinciri yetkinlik projelerinin desteklenmesi

Yurtdışı birim,marka tescil tanıtım destegi

Turkiye Ticaret merkezleri destegi

İhracat kredi sigorta programı destegi

Alıcı kredisi destegi

Yurtdışında gerçekleştirilen fuarlara katılımların desteklenmesi

Yurtiçi fuar destekleri

Genel Ticaret heyetleri

Tasarım destegi

Türk urunlerinin yurtdışında markalaşması,Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality destegi

Tarımsal urunlerde ihracat iadesi yardımları

Mal ihracatçılarına hususi damgalı pasaport verilmesi

Hizmet sektorlerine yonelik devlet yardımları

Hizmet sektorleri rekabet gucunun arttırılması projesi (Hiser)

Doviz kazandırıcı hizmet ticaretine genel destek programı kapsamında saglanan destekler

Doviz kazandırıcı hizmet ticaretine saglanan markalaşma destekleri

Yurtdışı teknik muşavirlik hizmetlerine saglanan destekler

İhracat kredileri

Serbest bolgelerde yatırım ve faaliyetlere saglanan devlet destekleri

Proje bazlı teşvik sistemi

 


Fuar
yok
Mutlukent Mahallesi Mutlukoy sitesi 1948 sokak No:9 Umitkoy, Cankaya - Ankara, TR
Tel:+90 312 235 57 11 |
fuar@fuargezisi.com

+90-533 282 63 90
fuar-gezisi
1
tr
Yükleniyor.. Lütfen bekleyiniz.
1
55
devlet-destekleri-ii
2
devlet-destekleri,devlet-destekleri-ii,
1
51
ANKARA
sub

Fuar Gezisi Turizm, fuar iş gezileri düzenleyen bir firmadır. Sektörel yurtdışı pazar analizi, tedarik yönetimi ve projenin gerektirdiği diğer iş alanlarında hizmet sunmaktadır. İhracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları ve meslek kuruluşları aracılığı ile yurtdışı iş gezilerinde B2B ikili iş görüşmelerine yönelik yurtdışı firmalarıyla eşleştirme hizmeti vermektedir.
Phone: +90 533 282 63 90
Fax: +90 533 282 63 90
Email: fuar@fuargezisi.com
Mutlukent Mahallesi Mutlukoy sitesi 1948 sokak P.O. Box: 1948 Ankara 06100 Türkiye